Styrelsen

Bolmens hamnförening

Ordningsföreskrifter Bolmens hamn


Föreningen är en ideell organisation som tillvaratar medlemmars intresse enligt  föreningsstadgar .


1. Båten skall vara ordentligt förtöjd samt försedd med förtöjningsdämpare.

2. Tågvirke som används till förtöjning ska ha hög draghållfasthet och vara motståndskraftig mot nötning och solljus. Använd tågvirke av polyester eller polyamid, ”silke”. På förekommen anledning får inte kortfibrigt tågvirke användas. Vanliga karbinhakar är helt olämpliga för förtöjning.

3. Båten skall vara försäkrad året om.

4. Uppställningsplats skall omedelbart efter sjösättning städas, vaggor, kärror, täckmaterial skall ställas på anvisad plats och märkas med namn och tel.nr.

5. Master skall placeras på hyllor i mastskjulet.

6. Ämnar Du inte använda Din båtplats under sommaren, meddela Hamnkaptenen snarast. Han ombesörjer att platsen hyrs ut. OBS! Endast Hamnkaptenen är auktoriserad att hyra ut platserna, ej medlemmen själv.

7. Bad och fiske från bryggan och Y- bommar är förbjudet.

8. Hamnavgift och medlemsavgiften skall betalas via utsänt inbetalningskort senast en månad efter utskick. OBS ! Vid  påminnelse tillkommer en extra avgift på 50 kr. ! Ej betalda avgifter ger föreningen rätt att säga upp avtalet om båtplats.

9. Sjösättningen och upptagningen av båtar bokar Du direkt på anslagstavlan i  hamnen. Listan för sjösättning sätts upp senast första helgen i april och listan för upptagning senast första helgen i september.                                                            


Vi önskar Er en trevlig Båtsommar


Har ni  frågor kontakta styrelsen

Styrelsen 2017


Överst från vänster: Daniel Nygren, Jan-Erik Karlsson, Kenneth Simon

Mellanraden: Kim Karlsson, Per Johansson, Sivert Ohlsson

Nedre raden: Andreas Johansson, Hans-Gunnar Bremer, Mathias Palm

Översiktskarta


Mejladress:


hamnforeningen@bolmen.se


Adress hamnföreningen:


Bolmens Hamnförening

Öjarpsvägen 2

Bolmen

341 94 Ljungby

Avgifter 2018


Hamnföreningens bankkonto: 

5777-5306

Copyright © All Rights Reserved